Stichting Pink Promiss

Doel

De stichting Pink Promiss is opgericht om de LHBTI + gemeenschap meer zichtbaar te maken, ontmoetingsplekken te creeren en wil betrokkenheid in de samenleving bevorderen.

Doel van (H)Erkenning is bv met de LHBTI + gemeenschap in contact te komen. Zo kan men onderling informatie en ervaringen uitwisselen, steun bij elkaar vinden en ook aan elkaar geven. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. De Stichting steunt projecten op het gebied van sociale cohesie en sociale participatie. Bijvoorbeeld: de verkiezing Miss Travestie Holland, de verkiezing Miss Gay Holland, de verkiezing Europes Best Drag Queen’, Holland’S Best Drag Artist en diverse andere projecten.

Pink Promiss is het overkoepelend orgaan van:

  • Miss Travestie Holland verkiezing
  • Miss Gay Holland verkiezing
  • Europe's Best Drag Queen
  • Holland’s Best Drag Artist

We zorgen ervoor dat onze projecten niet alleen onze steun krijgen, maar men kan er ook kennis opdoen, ervaringen uitwisselen en zich vaardigheden eigen maken. Soms signaleren we belangrijke thema's binnen ons werkterrein. Dan kunnen we een coördinator aanstellen die helpt nieuwe projecten te realiseren.

Wij zien vele succesvolle, hartverwarmende voorbeelden waar mensen bij elkaar komen, bv de ontmoetingen bij onze projecten, bij de deelnemende bedrijven & organisaties, welke een voorronde organiseren voor de Nationale verkiezingen voor: verkiezing Miss Travestie Holland, de verkiezing Holland’s Best Drag Artist, de verkiezing Miss Gay Holland en de verkiezing Europes Best Drag Queen en vele andere projecten.
De stichting Pink Promiss ervaart telkens weer de positieve kracht van projecten, waarin mensen en vrijwilligers zich inzetten voor een sociaal verbonden samenleving.

De stichting Pink Promiss ontvangt geen subsidies en is afhankelijk van giften. Pink Promiss is een stichting zonder winstoogmerk en heeft de ANBI-status. De bestuursleden ontvangen geen salaris.

Project

Deze stichting wil zich nu met dit project "Happy Life" specialiseren en richten op de groep transgenders, transseksuelen, binair, drag kings, bio queens, enz en mensen met travestiegevoelens. In vergelijking met de rest van de bevolking zijn deze mensen twee keer zo vaak eenzaam en hebben ze tien keer zo vaak een zelfmoordpoging gedaan. Zij worden vaak slachtoffer van pesterijen, mishandelingen en kunnen hun travestie en transgender gevoelens vaak niet bespreekbaar kunnen maken. Er is ook aandacht voor begeleiding van travestie en transgenders in de moslimgemeenschap tijdens hun coming-out en het omgaan met de vaak onwetendheid van ouders en familieleden. Het project vergroot het maatschappelijk welzijn en de maatschappelijke acceptatie aanzienlijk. Onbekend maakt immers onbemind……. Een belangrijke pijler onder het project vormen de informatie, hulpverleningen, trainingen en voorlichtingen.

Stichting PinkPromiss
KvK nr: 556 93 032
ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling
RSIN/fiscaalnummer 8518 20 517 

Pink Promiss is een Stichting zonder winstoogmerk en heeft de ANBI status. De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen salaris.

Doneren

Werving Online en Eénmalige gift

De stichting Pink Promiss werft op verschillende manieren nieuwe donateurs. Het aanspreken van mensen online of middels flyers is al jaren een belangrijke manier om donateurs te werven. Wil je ons steunen met een eenmalige gift? Ook dat is zeer welkom.

Doneer nu eenmalig

Schenken met belastingvoordeel

Je kunt de stichting Pink Promiss steunen op een manier die voor jou én voor ons heel voordelig is, een donateur kan de gift van de Inkomsten of Vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. Neem contact op met Connie van der Maas, info@pinkpromiss.nl

Periodieke schenkingen

Voor periodieke schenkingen kunt u bij de inspecteur van de belastingen een zogeheten: Voorlopige Teruggaaf aanvragen. Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.

De Stichting Pink Promiss is sinds 2013 aangemerkt als ANBI- RSIN 8518 20 517.

Nalaten aan de stichting Pink Promiss

Steeds meer mensen denken na over hun nalatenschap en wat dit voor een ander kan betekenen. Voor velen een mooie gedachte om te weten dat ze ook na hun overlijden nog iets kunnen bijdragen aan een betere wereld. Misschien zet u dat ook aan het denken over uw nalatenschap. Over wat u zou willen.

Wellicht overweegt u een deel aan een goed doel na te laten. Dan is het goed om te weten dat u, bij het schenken van de nalatenschap aan een goed doel, met een aantal zaken te maken krijgt.

Legaat of erfgenaam?

Als u een goed doel in uw testament wilt laten opnemen, heeft u een aantal opties. U kunt bijvoorbeeld vastleggen dat de stichting Pink Promiss een percentage van de erfenis ontvangt. Dit doet u door de stichting Pink Promiss erfgenaam te maken. Maar u kunt ook in een legaat laten vastleggen dat de stichting Pink Promiss na uw overlijden een deel van uw vermogen ontvangt. Dit kan een geldbedrag zijn, maar bijvoorbeeld ook een huis of een effectenportefeuille.

Nultarief bij nalatenschap

Het is prettig om te weten dat bij nalatenschappen voor goede doelen de Belastingdienst het zogenoemde nultarief hanteert. Dit betekent dat het goede doel is vrijgesteld van erfbelasting. Onder voorwaarden dat het doel, net als de stichting Pink Promiss, over een ANBI-status beschikt. Wel zo fijn als u weet dat honderd procent van uw gift naar het goede doel gaat.

Garantie

100% gaat naar de stichting Pink Promiss. De stichting Pink Promiss is een transparante organisatie en biedt op deze website inzage in al haar uitgaven en activiteiten. Al sinds de oprichting van de stichting Pink Promiss, opgericht in 2012 gaat elke gedoneerde euro en de opbrengsten uit de verkiezingen Miss Travestie Holland, Miss Gay Holland en Europe’s Best Drag Queen rechtstreeks naar de stichting Pink Promiss. Het grote succes van de stichting Pink Promiss is dat wij het vertrouwen hebben van donateurs en elke euro die zij inbrengen, wij aantoonbaar besteden. Wij zijn hier trots op, het maatschappelijk effect van uw bijdrage is immens!

Uit naam van allen die onze steun zo hard nodig hebben, danken wij u hartelijk. Pink Promiss is een Stichting zonder winstoogmerk en heeft de ANBI-status. De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen salaris.